Microscale Vertical-Distribution of Algal and Bacterial Plankton in Lake Vechten (the Netherlands)

C.L.M. Steenbergen, H.J. Korthals, A.L. Baker, C.J. Watras

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)209-219
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit