Microsimulation of Household and Marital Transitions Leading to Childlessness Among Dutch Women Born Between 1971 and 2000

M. Boissonneault, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-160
TijdschriftDemography
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum18 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2022

Citeer dit