Microsimulation of Household and Marital Transitions Leading to Childlessness Among Dutch Women Born Between 1971 and 2000

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-160
TijdschriftDemography
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 18 nov. 2021

Citeer dit