"Microsonic" An interdisciplinary musical project inspired by microbial communication

R.L. Schmidt, Eva Van Ooij, Lucas Wiegerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftSciArt in America
VolumeFebruary
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit