Microsporum mirabile and its teleomorph Arthroderma mirabile, a new dermatophyte species in the M. cookei clade

J.S. Choi, Y. Graeser, G. Walther, A. Peano, F. Symoens, S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Microsporum mirabile and its teleomorph Arthroderma mirabile, a new dermatophyte species in the M. cookei clade'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences