Microstimulation of area V4 has little effect on spatial attention and on perception of phosphenes evoked in area V1

Bruno Dagnino, Marie-Alice Gariel-Mathis, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

203 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstimulation of area V4 has little effect on spatial attention and on perception of phosphenes evoked in area V1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences