Microwave-enhanced in situ end-labeling of fragmented DNA; parametric studies in relation to post mortem delay and fixation of rat and human brain

P.J. Lucassen, W.C.J. Chung, J.P. Vermeulen, M. van Lookeren Campagne, J.H. van Dierendonck, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

444 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1163-1171
TijdschriftThe journal of histochemistry and cytochemistry
Volume43
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit