Microwell scaffolds for the extrahepatic transplantation of islets of langerhans

M. Buitinga, R. Truckenmuller, M.A. Engelse, L. Moroni, H.W. Ten Hoopen, C.A. van Blitterswijk, E.J. de Koning, A.A. van Apeldoorn, M. Karperien

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwell scaffolds for the extrahepatic transplantation of islets of langerhans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology