Microwell Scaffolds Using Collagen-IV and Laminin-111 Lead to Improved Insulin Secretion of Human Islets

Elahe Hadavi, Jeroen Leijten, Marten Engelse, Eelco de Koning, Pascal Jonkheijm, Marcel Karperien, Aart van Apeldoorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

IMPACT STATEMENT: This research deals with finding a proper bioengineering strategy to improve the outcome of islets transplantation for treatment of type 1 diabetes. It is focused on the mimicking of islet extracellular matrix niche in microwell islet delivery devices to improve their endocrine function.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-81
Aantal pagina's11
TijdschriftTissue Engineering - Part C: Methods
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwell Scaffolds Using Collagen-IV and Laminin-111 Lead to Improved Insulin Secretion of Human Islets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit