Midbrain and lateral nucleus accumbens dopamine depletion affects free-choice high-fat high-sugar diet preference in male rats

Anil Joshi, Fanny Faivre, Susanne Eva la Fleur, Michel Barrot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Midbrain and lateral nucleus accumbens dopamine depletion affects free-choice high-fat high-sugar diet preference in male rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences