Middelaars tussen de grote volken. Literatuuronderwijs en vertaalwezen in Nederland, 1880-1940

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-12
Aantal pagina's8
TijdschriftFilter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap
Volume14 (2007)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit