Middeleeuwse agrarische veenontginningen in Zuidoost-Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

362 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-6
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit