Middeleeuwse bronnen voortaan digitaal? De start van het Digitale Oorkondeboek Groningen en Drenthe [Review of: . Digitale Oorkondeboek Groningen en Drenthe, www.cartago.nl]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)106-108
TijdschriftHistorisch Jaarboek Groningen
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit