Middeleeuwse resten nabij Bakkeveen, in Archeologische kroniek van Friesland over 2000

G. de Langen, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)141-142
TijdschriftDe Vrije Fries
Volumenr. 81
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit