Midfrysk Goud: It bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageMiddle Frisian Gold: The very best of the 17th century in accessible Frisian
Originele taal-2Fries
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijElikser
Aantal pagina's170
ISBN van geprinte versieit bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit