Middle-range theory in science and technology studies

B. Balmer, S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftEASST Review
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit