"Mien laifke, wat wiltoe nog méér?" Twee boeken met Groninger volksverhalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2392 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)95-102
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorisch Jaarboek Groningen
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit