Migranten van het eerste uur krijgen eindelijk juiste aandacht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Artikel 'Migranten van het eerste uur krijgen eindelijk juiste aandacht' op homepage van online platform Sociale vraagstukken d.d. 9 maart 2019, auteur Tineke Fokkema, naar aanleiding van het uitspreken van haar oratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ter gelegenheid van haar benoeming tot bijzonder hoogleraar 'Ageing Families and Migration' bij de 'Erasmus School of Social and Behavioural Sciences' vanwege het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW).

https://www.socialevraagstukken.nl/migranten-van-het-eerste-uur-krijgen-eindelijk-juiste-aandacht/
Originele taal-2Nederlands
Tijdschriftwww.socialevraagstukken.nl
StatusGepubliceerd - 09 mrt. 2019

Citeer dit