Migratie en krimp in het noorden: inspelen op krimp en vergrijzing grote uitdaging voor de toekomst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De bevolking van de drie noordelijke provincies krimpt.In de provincie Groningen komt dat voor een deel door een opvallend migratiepatroon en de rol van de stad Groningen daarin.Doordat plattelandsjongeren in de stad gaan studeren lopen de plattelandsgebieden leeg.Migratie vanuit de Randstad naar dat platteland kan dat niet voorkomen.Maar ook de stad krimpt doordat meer studenten naar het westen vertrekken dan er binnenkomen.De stad heeft in die zin een transfer- en een roltrapfunctie.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-16
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit