Migratie schadelijk voor de verzorgingsstaat? Zo simpel is het niet.

K. Caarls, Petra de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Migratie, en de effecten ervan op de Nederlandse samenleving, staan momenteel hoog op de politieke agenda. Een van de centrale thema’s in discussies rondom dit onderwerp betreft de gevolgen van migratie voor de verzorgingsstaat. Een nadelig effect van migratie op de Nederlandse verzorgingsstaat wordt hierbij regelmatig verondersteld, met name het idee dat migranten buitensporig gebruik maken van de bijstandsuitkering en economisch niet bijdragen aan de verzorgingsstaat. Toch kan dit vaak niet met cijfers worden onderbouwd. Zorgen over schadelijke gevolgen van migratie voor de verzorgingsstaat lijken grotendeels gebaseerd op misverstanden die het debat vertroebelen. Hieronder helderen we daarom drie veelvoorkomende misverstanden op.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftVersvak.nl
StatusGepubliceerd - 26 sep 2017

Keywords

  • migratie
  • verzorgingsstaat

Citeer dit