Migratie zal hoe dan ook pijn doen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Nederland is in de greep van de vluchtelingencrisis en de makkelijke praatjes en oplossingen buitelen over elkaar heen. Migratie is echter een zaak van de lange adem en de geschiedenis van migratie is helaas geen bron van eenduidige en universele boodschappen. Combineer dat met het ongeduld van de politiek die met het heden moet worstelen en je beseft dat dit een recept is voor een opperste staat van verwarring.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 10 okt 2015

Citeer dit