Migrating neuroblasts in the adult human brain: a stream reduced to a trickle.

M.E. van Strien, S.A. Van den Berge, E.M. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1523-1525
TijdschriftCell Research
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit