Migrating to a new country in late life: A review of the literature on international retirement migration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-270
Aantal pagina's38
TijdschriftDemographic Research
Volume48
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 feb. 2023

Citeer dit