Migration and Ethnicity in Coalfield History: Global Perspectives

David Mayer (Redacteur), Ad Knotter (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's293
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume60
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit