Migration and the Household: Urban Living Arrangements in Late 19th - Early 20th Century Russia.

T. Valetov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-177
Aantal pagina's15
TijdschriftThe History of the Family
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit