Migration History: Multidisciplinary Approaches

J.M.W.G. Lucassen, L.A.C.J. Lucassen, P. Manning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-35
TijdschriftStudies in Global Social History
Volume3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit