Migration processes in marine sediments caused by heat sources: simulation experiments related to deep sea disposal of high level radioactive wastes

E.K. Duursma, L.A. Van Geldermalsen, J.W. Wegereef

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)451-521
  TijdschriftEuropean Applied Research Reports: nuclear science and technology
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit