Migration to the Netherlands in the first half of the 19th century: an assessment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-208
TijdschriftAnnales de Démographie Historique
Volume118
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit