Migratory birds as vectors for influenza dispersal

M.R.J. Klaassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-108
  TijdschriftInternational Journal of Infection Control
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit