Migratory birds reinforce local circulation of avian influenza viruses

J.H.G. Verhagen, J.G.B. Van Dijk, O. Vuong, P. Lexmond, M.R.J. Klaassen, R.A.M Fouchier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

173 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Migratory birds reinforce local circulation of avian influenza viruses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences