Mijd de contrasten, zoek de nuances tussen ‘wij’ en ‘zij’ [Review of: D. Cannadine. The undivided past. History beyond our differences]

J.F. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit