Milan Harvalík & Enzo Caffarelli (eds.) Onomastic terminology: an international survey

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

2263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189, 196, 208, 214
TijdschriftRIOn: Rivista Italiana di Onomastica
VolumeXIII
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit