Milax gagates en Limax valentianus, twee zeldzame landslakken in Yerseke. (Milax gagates and Limax valentianus, two rare slugs at Yerseke)

C. Den Hartog, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  9 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)83-85
  TijdschriftBasteria
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift5/6
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit