Mild skin warming, a non-pharmacological way to modulate sleep and vigilance.

R.J. Raymann

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
Datum van toekenning26 apr. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit