Milieu en plankton van het Veerse Meer, een tien jaar oud brakwater meer in Zuidwest-Nederland. (Environment and plankton of the brackish Lake Veere, a previous sea-arm in the S.W. Netherlands. A global account of ten years of investigation)

C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)15-38
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit