Milieuverontreiniging en schapen in het land van Saeftinge. (Environmental pollution and sheep in the salt-marshes of Saeftinge)

H. Van Beek, Th.J. Spierenburg, W.G. Beeftink, J. Nieuwenhuize, J.J. Pekelder, J. Boom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)28-31
  TijdschriftLandbouwkundig Tijdschrift
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift6-7
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit