Military Migrants: Luxembourgers in the the Colonial Army of the Dutch East Indies

U. Bosma, Thomas Kolnberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-26
Aantal pagina's26
TijdschriftItinerario
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit