Mind the Gap. A critique of human/technology analogies in artificial agent discourse

M. Noorman

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Wyatt, S.M.E., Promotor
Datum van toekenning23 jan. 2009
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit