Minder ambtenaren geen besparing

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

269 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 27 okt. 2010

Citeer dit