Mineralization of algae under sterile conditions or by bacterial breakdown

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)544-548
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit