Mineralization of organic carbon on and in the sediment of Lake Grevelingen

H.J. Lindeboom, H.A.J. De Klerk-van den Driessche, A.J.J. Sandee

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)492-510
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit