Mineralization of organic matter in a stratifying lake ecosystem

J.J. Olie, C.L.M. Steenbergen, H. Verdouw, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)96-97
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit