Mineralization, Pore Water Chemistry and Phosphorus Release from Peaty Sediments in the Eutrophic Loosdrecht Lakes, the Netherlands

A.J.C. Sinke, A.A. Cornelese, P. Keizer, O.F.R. Van Tongeren, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)587-599
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit