Minimaal een derde van Nederland reserveren voor natuur

S. van Gils

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

In zijn boek ‘Wilde apen’ houdt Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit een ferm pleidooi voor meer natuur. Hij wil één derde van Nederland reserveren voor natuur en natuurvriendelijke landbouw en tegelijkertijd de invloed van de intensieve landbouw flink terugschroeven. Vork-redacteur Stijn van Gils vroeg drie prominente natuurbeschermers en de Land- en Tuinbouw Organisatie om een reactie. Berendse zelf reageert direct op hun commentaar.
Originele taal-2Engels
TijdschriftVork
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2016

Citeer dit