Minimal Religion, Deism and Socinianism: On Grotius’s motives for Writing De Veritate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-57
TijdschriftGrotiana
Volume33
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit