Mining of Sugarcane ESTs involved in the mechanisms against plant pathogen and environmental stress

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)315-324
  TijdschriftSumma Phytopathologica
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit