Mining of unexplored habitats for novel chitinases-chiA as a helper gene proxy in metagenomics

M.S. Cretoiu, A.M. Kielak, W. Abu Al-Soud, S.J. Sørensen, J.D. Van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1347-1358
TijdschriftApplied Microbiology and Biotechnology
Volume94
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit