Mining the enzymes involved in detoxification of reactive oxygen species (ROS) in sugarcane EST genome project

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-259
TijdschriftMolecular Plant Pathology
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit