Mining the Wnt pathway for cancer therapeutics.

N. Barker, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mining the Wnt pathway for cancer therapeutics.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences