MinION Sequencing of Yeast Mock Communities To Assess the Effect of Databases and ITS-LSU Markers on the Reliability of Metabarcoding Analysis

Angela Conti, Debora Casagrande Pierantoni, Vincent Robert, Laura Corte, Gianluigi Cardinali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMicrobiology spectrum
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 15 dec. 2022

Citeer dit