Minority stress and loneliness among sexual minority adults: The roles of social anxiety, social inhibition, and community involvement

E. Elmer, T.G. van Tilburg, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftArchives of Sexual Behavior
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 27 jan. 2022

Citeer dit